4-hjulsinställning

För att säkerställa optimala prestanda och förbättrad bränsleeffektivitet är du välkommen att genomföra 4-hjulsinställning på Göran Svenssons Bilverkstad i Vårgårda.

Få ut det mesta av din bil

En korrekt justering av fyrhjulsdriften förbättrar inte bara däckens livslängd utan också bränsleeffektiviteten och övergripande körprestanda.

4-hjulsinställning

Säkerställer optimal kontakt med vägytan

Förbättrar bilens prestanda

Minskar slitage på däcken

Bra att veta

Varför är det viktigt med korrekt 4-hjulsinställning?

Spårvidd (Toe): Detta mäter hur parallella eller vinklade däcken är sett ovanifrån. Om däcken är vinklade inåt kallas det “tå-in” och om de är vinklade utåt kallas det “tå-ut”. Rätt justering av spårvidden säkerställer jämn slitning på däcken och rakt körfält.

Camber: Detta mäter vinkeln på hjulen sett från sidan. Om toppen av hjulet lutar inåt kallas det negativ camber, medan om toppen lutar utåt kallas det positiv camber. Rätt camberjustering är viktigt för att säkerställa maximal däckkontakt med vägytan och jämn slitning.

Caster: Detta mäter vinkeln på styraxeln sett framifrån. En korrekt casterjustering hjälper till att säkerställa stabilitet och rätt styrrespons. Positiv caster innebär att styraxeln lutar bakåt, medan negativ caster innebär lutning framåt.